4. Vấn đề khác

Thay IO, cũ hoặc thay mới = Giá dao động 700.000 – 1.000.000 + Bảo hành 3 tháng

+ Thay CHIP sound, công suất âm thanh = Giá dao động 600.000 – 1.000.000 Bảo hành 3 tháng

+ Sửa hoặc thay chip LAN = Giá dao động 500.000 – 800.000 + Bảo hành 3 tháng


BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ

Cài hệ điều hành Macbook + Phần mềm = Giá dao động 200.000 – 400.000 + Bảo hành 1 tháng.Xem thêm TẠI ĐÂY

Vệ sinh Macbook – Imac = Giá 100.000+ Không Bảo hành

Vệ sinh LCD bị đốm,bị mờ = Giá dao động 500.000 – 700.000 + Không Bảo hành

Sửa sạc Macbook,Thay dây sạc Macbook = Giá dao động 300.000 – 450.000 + Bảo hành 3 tháng