Bảng giá sửa máy tính bảng Samsung 

Nếu bạn chưa tìm thấy sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi 

Hotline : 0988273968

Máy tính bảng Samsung
Thay mặt kính
Thay màn hình nguyên bộ
Thời gian thay

Samsung Galaxy Tap 1

P7500/P7510/P7100
Call
 Call
P7300/P7310
Call
 Call

Samsung Galaxy Tap 2

P1000/I987/SC-01C/I800/T849/M180s/P100
Call
 Call
40 – 90 phút
P3100/P310/P3110/PP3113
Call
 Call
40 – 90 phút
P5100/P5110/P5115
Call
 Call
40 – 90 phút
P6200/P6201/P6211/SC-01E
Call
 Call
40 – 90 phút

Samsung Galaxy Tap 3

 P5200/N8000
Call
Call
 40 – 90 phút
 T111/T110
Call
Call
 40 – 90 phút
 T210/T211
Call
Call
 40 – 90 phút
T310/T311
Call
Call
 40 – 90 phút
P600/P601
Call
Call
 40 – 90 phút

Samsung Galaxy Tap 4

T231/T230
Call
Call
40 – 90 phút
T331
Call
Call
40 – 90 phút
T 321/T320/T325/ Tap pro 8.4
Call
Call
40 – 90 phút
T531 (10.1)
Call
Call
40 – 90 phút
Samsung galaxy Tap N5100 (not8)
Call
Call
40 – 90 phút
Samsung tap S/T800/T805 (10.5 inch)
Call
Call
40 – 90 phút
Samsung tap S T705 (8.4 inch)
Call
Call
40 – 90 phút
Samsung Tap Pro 12.2/ T900/T905
Call
40 – 90 phút
Samsung galaxy Note Pro 12.2/P900/P901/P905
Call
Call
40 – 90 phút