Bảng giá các bộ phận sửa chữa thông dụng của Lumia:

Thay camera trước

Thay camera trước / cảm biến Lumia 720:………… 200.000đ

Thay camera trước Lumia 830: ……….. 300.000đ

Thay camera sau

Thay camera sau Lumia 830: ……………550.000đ

Thay camera sau Lumia 720: ………….. 400.000đ

Thay camera sau Lumia 1520: ………… 450.000đ

Thay Pin

Thay Pin Lumia 520:…………………. 120.000đ

Thay Pin Lumia 535:…………………. 150.000đ ( thay kèm 120.000đ )

Thay Pin Lumia 620:………………….. Call

Thay Pin Lumia 625:………………….. 400.000đ

Thay Pin Lumia 630:…………………… 250.000đ

Thay Pin Lumia 720:…………………… 500.000đ

Thay Pin Lumia 800:…………………… 300.000đ

Thay Pin Lumia 1520 zin: ……………….. 800.000đ

Thay Pin Lumia 1320 zin: ……………….. 500.000đ

Thay Pin Lumia 1320 : ……………….. 350.000đ

Thay Pin Lumia 930 zin:…………………. 600.000đ

Thay Pin Lumia 640XL:…………………….350.000đ

Thay Nắp Pin Lumia 640:…………………..150.000đ